Postupak reklamacije

Proizvodi koji se prodaju putem naše internet prodavnice praćeni su svom zakonski neophodnom dokumentacijom uključujući i garantne listove proizvođača. Ukoliko se pojavi potreba da reklamirate određeni artikal na kvalitet mi ćemo ispuniti sve zakonski definisane obaveze za prodavca, na isti način kao da ste robu kupili u klasičnoj prodavnici.

Roba pokrivena garancijom proizvođača se prodaje sa garancijom proizvođača proširena na kupca. Reklamacioni postupak se pokreće na zahtjev kupca, popunjavanjem Zahtjeva za reklamaciju na kvalitet proizvoda.

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava uslijed nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cijene i drugih nedostataka pozivom na broj telefona korisničkog servisa Temaso.

Ukoliko želite da započnete proces reklamacije, potrebno je da nam se obratite na email [email protected] ili telefon +382 69 101 187 kako bismo Vam poslali ovaj Zahtjev ili da isti preuzmete sa našeg web sajta (link) i da nam ga pošaljete na email [email protected].

Po prijemu reklamacije kontaktiraće Vas naša servisna služba kojoj je potrebno da  opišete problem u funkcionisanju aparata.

Nakon što izjavite reklamaciju pozivom Temaso korisničkog servisa,  na jedan od predviđenih načina, dobićete pisanu potvrdu ili elektronskim putem će Vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je Vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.

Preduzeće Temaso doo ne preuzima nikakvu odgovornost za greške kupaca, proizvode pogrešno kupljene ili bilo koje druge greške koje se odnose na Vaše postupke prilikom kupovine na Web sajtu. Ukoliko imate nepravilnosti u radu prilikom kupovine proizvoda na Web sajtu ili niste dobili kupljeni proizvod, molimo Vas da kontaktirate korisnički servis (kontakt podaci), a mi ćemo se potruditi da otklonimo nepravilnosti kako biste dobili kupljeni proizvod.

Preuzimanje reklamacija u garantnom periodu

Preuzimanje proizvoda u garantom roku vrši preko Temaso mobilnih timova. Preuzimanje reklamacije u garantnom roku je besplatno.

Svoje pravo na reklamaciju i otklanjanje kvara ili nesaobraznosti kupac ostvaruju kod prodavca uz priloženi neki dokaz o kupovini – račun o kupovini i/ili garantni list, ili neki drugi dokument koji dokazuje kupovinu aparata, račun itd.

Rok za rješavanje reklamacija

Temaso se obavezuje da će bez ikakvih troškova otkloniti sve kvarove i tehničke nedostatke koji su nastali u normalnoj upotrebi predmeta kupovine  i po prijemu reklamiranog proizvoda sa ostalim gore navedenim dokumentima i to:

  • Odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije telefonskim putem odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnijetom zahtjevu i prijedlogom o njegovom rješavanju u skladu sa odredbama iz čl. 27 Zakona o zaštiti potrošača
  • Besplatno u roku od 15 dana od prijema reklamacije otkloniti sve greške i kvarove ako zbog bilo koje nesaobraznosti u odnosu na očekivana svojstva i karakteristike proizvoda, ako su nastale u normalnoj i preporučenoj upotrebi proizvoda.

Ukoliko nije u mogućnosti da otkloni kvar u navedenom roku Temaso će izvšiti zamjenu istog.

Pravo na odustajanje od ugovora, prava i obaveze kupca i prodavca

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne djelatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod isporučen.

Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamjenu za drugi proizvod.

Cijena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.

Prilikom povraćaja robe obavezno je istu vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i u originalnom i neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isječak. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cijene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Pravo na povraćaj novca ili zamijenu robe

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamijenu za drugi proizvod. Iznos se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod vraćen neoštećen i ispravan.

Troškovi vraćanja robe i novca

Troškove vraćanja robe i novca snosi Temaso doo, osim u slučajevima kada kupac vrati oštećen, nekompletan ili neispravan proizvod.

Kontaktirajte nas

Možete nas kontaktirati i putem kontakt forme ispod, a Vama će se javiti ubrzo prvi slobodan operater putem broja telefona ili email-a.

    Ovaj sajt je zaštićen putem reCAPTCHA i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se apliciraju.