Puno poslovno ime privrednog društva je: Temaso d.o.o.

Sjedište: Nikšić, ulica: .Rastovac b.b.

Odgovorno lice: Tadić Igor

PIB: 02657155

Šifra djelatnosti: Nespecijalizovana trgovina na veliko ( šifra: 46.90)

Tekući račun: CKB 510-22874-94, Erste banka 540-3469-20, Hipotekarna banka 520-34902-32, NLB 530-25263-78

Kontakt telefon: 069/101-187

Kontakt email adresa: [email protected]