ŽIVOT NA UDAH I IZDAH

Čist zrak je osnovni preduslov zdravlja i blagostanja ljudi. Bez vode čovjek može da preživi nekoliko dana, bez hrane čak mjesec, ali bez zraka, samo nekoliko minuta.

Savremeni način života je doveo do povećanja zagađenosti zraka i, neminovno, slabljenja imuniteta ljudskog organizma.

Zagađenje zraka štetno utiče na naše zdravlje i jedan je od uzroka alergija i respiratornih bolesti. Zbog toga je kvalitet zraka koji udišemo od najveće važnosti.

Hemikalije, smog, izduvni gasovi, dim, duvanski dim, gasovi od kuvanja, biljke, životinjske dlake mogu izazavti iritacije za aktiviranje alergija i astme.

Nivo otrovnih supstanci u zatvorenom prostoru je veći za 40 do 100% nego spolja. Prašina, alergeni, hemikalije, dim od cigareta, razna sagorijevanja samo se neki od zagađivača sa kojima se svakodnevno susrećemo u našim domovima.

Za one kojima je svjež vazduh u domovina imperativ, prečišćivaći vazudha koji nude uklanjanje komponenta koji ga zagađuju su pravo rješenje.

Aparati za prečišćavanje vazuduha Haus&Luft sa oxyfrish tehnologijom filtracije omogućavaju 99,98% efikasno prečišćavanje vazduha i predstavljaju dokazana i najsavremnija rješenja za efiksan završni tretman vazduha koji udišete u zatvorenom prostoru.

U prvoj fazi pred filterom se uklanjaju prašina, alergeni i dlačice kojih ima najviše u vazduhu.

U drugoj fazi HEPA 13 filterom se postiže glavno filtriranje vazduha da bi se uklonilo 99,9% preostale prašine, polena, alergena, spora, plijesni, dima, itd.

U trećoj fazi pomoću filtera sa aktivnim ugljem, omogućava se absorcija štetnih vazdušnih gasova i svih loših mirisa.

U četvrtoj fazi fotokalitički filter sa premazom od titanijum dioksidom (TiO2) uz pomoć UV svjetlosti razlaže različite organske zagađivače, i ispariva organska jedinjenja (VOC) i eliminiše neprijatne mirise.

Svi aparati su opremljeni UV-C lampama i jonizatorima. Ultravioletno svijetlo (UV) tehnologija je ključna u neutralizaciji virusa i bakterija koje se akumuliraju na filterima prečišćivaća vazduha.

Jonizator omogućava generisanje negativnih jona i reguliše jonski balans u prostoriji, generiše i poboljšava vazduh dajući mu kvalitet prirodnog vazduha (kao u šumi, ili na obali mora).